Fläktar och kylning, del 2

Fläktar och kylning, del 2

En teori som jag kunde både läsa mig till, sätta mig in i och både förstå och hålla med om var fråga om undertryckt eller övertryck. Detta låter nog seriösare än vad det egentligen är men det handlar i slutändan om du ska mer luft IN eller mer luft UT i ditt chassi. På så sätt så skulle alltså lika många fläktar in som ut resultera i ”jämntryck”.

Ett argument för undertryck (mindre luft i chassit än utanför - alltså fler fläktar ut än in) är att chassit kommer ”hämta” mer kalluft (den som finns utanför chassit) från fler ställen och effektivare. Ett argument för övertryck (mer luft i chassit än utanför - alltså fler fläktar in än ut) är att exakta motsatsen uppstår och att det i stället skulle ”åka ut” luft på fler ställen än bara just fläktarna ut. Fördelen med detta? Mindre damm i datorn! Detta är första riktningen jag tog i fläkt-vägvalet. Chassit är fullt av springor och hål och de flesta har inget dammfilter vilket skulle betyda om det är undertryckt i chassit så kommer luft med damm sugas in på fler ställen än där det fanns dammfilter.