Telenor

Telenor är en av de främsta telekommunikationsföretagen i Sverige. De erbjuder mobil- och fasttelefonitjänster samt internetuppkoppling till sina kunder.