BBC Micro:Bit

BBC Micro:Bit är en produkt som främjar lärande och kreativitet inom programmering och teknik. Den är designad för att inspirera unga människor att utforska och experimentera med digitala verktyg.